Om Klyngen

Alle vores seks institutioner befinder sig på Østerbro. Med vores fællesskab sikrer vi de allerbedste rammer for dit barns trivsel og udvikling og sammen giver vi dit barn mulighed for fælles oplevelser.